PREWENCJA PREWENCJA

Sprawdzanie wiarygodności osób i firm (łac. preventio czyli zapobieganie), albowiem lepiej zapobiec niż windykować.

WINDYKACJA WINDYKACJA

Ustalenia warunków spłaty zadłużenia, podpisanie ugody, zobowiązania, przystąpienia do długu, weksla, odbiór gotówki lub przedmiotu zabezpieczenia.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej oraz egzekucyjnej.